Argazkia: Labayru Fundazioa
-en Eu
1atzizk.
indica posesión o propiedad.
Genitibo kasuaren atzizkia.
Mikelen etxea.
Edozeinen eginbeharra.
Umeen jolas eta olgetak.
Gizonen eta andren arteko harremanak.
2atzizk.
el (que) más, la (que) más, lo (que) más.
Konparazino-atzizki superlatiboa; adjektiboai, adberbioai eta zenbatzaile jakin batzuei loturik.
Neuk ezagutzen dot ondoen.
Hauxe da neskarik politena.
Gizonik zuhur eta jakitunena.
Astiroen eta txarren dabilen autoa.
Gehien edo gitxien dakiana.
3atzizk.
se emplea con valor de gerundio activo.
Inesibo zaharra.
Lapurren harrapau eben: Le cogieron robando.
Beharren badaki: Ya sabe trabajar.
Itaurren dabil: Anda guiando la yunta de bueyes.
Nabasen egin soloan: Labrar la huerta.
4atzizk.
indica futuro.
Partizipioari loturik; batez be -n konsonanteaz amaitutakoai.
Goizeko hamarretarako egonen da Bilbon.
Festa ederrak izanen dira udan.
sin -ko
5atzizk.
indica algo futuro.
Izen-atzizkia.
Eginen: Quehacer.
Esanen: Lo que se ha de decir.
Harturen: Haber, crédito.