Argazkia: Labayru Fundazioa
-ten | -tzen Eu
1 atzizk.
Aditzoinari loturik.
Danerik jaten dot: Como de todo. (bizk)
Autobusez etorten ginan: Solíamos venir en autobús. (bizk)
Herriko denda txikietan erosten dugu: Compramos en los pequeños comercios del pueblo. (bat)
Ez du inoiz hartzen telefonoa: Nunca coge el teléfono. (bat)
2 atzizk.
sufijo que acompañando a verbos dependientes de ikasi, ahaztu, jakin, saiatu, ahalegindu, lagundu, etc. se traduce por el infinitivo.
Aditzoinari loturik.
Jaten ikasi: Aprender a comer.
Laguntzen ahalegindu: Esforzarse en ayudar.
Egiten lagundu: Ayudar a hacer.
Ikasten saiatu: Esforzarse en aprender.
Garbitzen hasi: Empezar a limpiar.
Josten jakin: Saber coser.
3 atzizk.
sufijo verbal que se traduce por gerundio cuando va acompañado de verbos como aritu, egon, ibili, jardun, eragon, ohitu, hasi, amaitu, etc.
Aditzoinari loturik.
Euskera ikasten dabil: Está aprendiendo euskera. (bizk)
Irakurtzen ari da: Está leyendo. (bat)
Gidabaimena ateratzen hasi da: Ha comenzado a sacar el permiso de conducir. (bat)
Etxea garbitzen amaitu dot: He terminado de limpiar la casa. (bizk)
Lurra lantzen daragoio: Está labrando la tierra.
Zigarroa erreten dago: Está fumando un cigarro. (bizk)
Atzeko atetik sartzen ohitu da: Se ha acostumbrado a entrar por la puerta de atrás.
4 atzizk.
sufijo verbal que se traduce por "a + infinitivo", y equivale a -t(z)era.
Aditzoinari loturik.
Erosketak egiten goaz: Vamos a hacer las compras. (bizk)
Umeak zinea ikusten eroan doguz: Hemos llevado a los niños al cine. (bizk)
Lagun batzuen herria ezagutzen etorri naz: He venido a conocer el pueblo de unos amigos. (bizk)
5 atzizk.
sufijo verbal que con verbos dependientes de joan indica la progresión de una acción y se traduce por gerundio.
Aditzoinari loturik.
Apurka-apurka ikasten goaz: Poco a poco vamos aprendiendo.
Astiro-astiro dirua aurreratzen doa etxe barria erosteko: Va ahorrando poquito a poquito para comprar una casa nueva. (bizk)
6 atzizk.
sufijo verbal que unido a verbos que dependen de erraz, zail, gatx, se traduce por infinitivo.
Aditzoinari loturik.
Gatx da hori sinisten: Es difícil de creer. (bizk)
Egiten erraza da: Es fácil de realizar.
Erraz da azaltzen baina gatx beteten: Es fácil de explicar pero difícil de cumplir. (bizk)