Argazkia: Labayru Fundazioa
entonces Es
1 adv. En aquel tiempo
orduan, sasoi ha(re)tan/sasoi hartan, garai ha(re)tan/garai hartan, denpora ha(re)tan/denbora hartan, orduko sasoian, orduko garaian, orduko denporan/orduko denboran; entonces mismo orduantxe, orduxean.
Entonces no se podía vivir como ahora: Sasoi haretan ezin zan gaur egungo moduan bizi.
Supe entonces que me estaba mintiendo: Orduantxe jakin neban guzurretan ebiltana.
2 adv. En tal caso
orduan, bada, beraz, hortaz, hainbate(na)z, hagaitik/hargatik, halanda ze, horrenbestegaz/horrenbesterekin, horrenbestez, honenbestez.
Si no quieres estudiar, entonces, ¿qué haces en la universidad?: Ez badozu ikasi gura, orduan, zer egiten dozu unibersidadean?