Argazkia: Labayru Fundazioa
apreciable Es
1 adj. Digno de aprecio
estimagarri, onesgarri, maitegarri/maitagarri, preziagarri, peretxagarri, aintzat hartzeko, estimetako moduko/estimatzeko moduko, baloretako/baloratzeko moduko.
Tu abuela fue una persona muy apreciable: Zure amama sano persona estimagarria izan zan.
2 adj. Evidente o claro
agiri(ko)/ageri(ko), argi, garbi, zogeri, nabari, nabarmen, (begien) bistako.
Durante la charla su cambio de actitud fue apreciable: Hitzaldian bere jarrera aldaketa nabarmena izan zen.
3 adj. Bastante
ohidalango, ohidalezko, handi, itzel(ezko) (tremendo), taiuzko/taxuzko; de tomar en cuenta arduragarri, adigarri, kontuan | gogoan | aintzat | aintzakotzat hartzeko moduko.
El apreciable incremento de enfermedades es debido a la contaminación atmosférica: Gaixotasunen gorakada handia airearen kutsaduragatik da.