Argazkia: Labayru Fundazioa
asistir Es
1 vb. Acudir
izan, batu, bildu, ibili (frecuentar), ikusi (clás.); venir etorri, bertora etorri, bertoratu; ir (bertara) joan, bertaratu.
Miles de personas asistieron a la manifestación del sábado: Milaka lagun batu zan zapatuko manifestazinoan.
El director ha decidido no asistir al congreso: Zuzendariak kongresura ez joatea ebatzi dau.
Todos asistiremos a la misa: Danok ikusiko dogu mezea.
2 vb. Atender o cooperar
lagundu, -(r)i laguntasuna emon/eman, -(r)i laguntzea emon/-(r)i laguntza eman, lagun(a) | laguntzaile(a) izan.
La secretaria asistió al invitado durante su estancia en la empresa: Enpresan egon zan bitartean, idazkariak laguntasuna emon eutsan bisitariari.
3 vb. Socorrer o cuidar
jagon, zaindu, lagundu, begiratu, -(r)i sorotsi | heldu, -(r)i laguntasuna emon/eman, -(r)i laguntzea emon/-(r)i laguntza eman, -(r)i eskua emon/eman | luzatu (fig.), -(r)i heldu, -(r)i kargu egin | hartu (vigilar).
Los que vieron el accidente corrieron a asistir al accidentado: Istripua ikusi zutenek korrika joan ziren zauritua jagoten.
4 vb. Servir en una casa
zerbitzari egon, zerbitzaria izan, serbidu/zerbitzatu; sólo mas morroi | kriadu egon, morroia | kriadua izan; sólo fem neskame | kriada egon, neskamea | kriadea/kriada izan.
Mi abuela asistió en casa de los Sota durante muchos años: Gure amama urteetan egon zan kriada Sotatarrenean.
5 vb. Estar la razón o el derecho de parte de alguien
[esku(bidea) | errazoia/arrazoia | ...] euki/eduki | izan, alde izan (ser favorable).
Ni que decir hay que a todos nos asiste el derecho al voto: Zertan esanik ez dago denok daukagula botoa emoteko eskubidea.