Argazkia: Labayru Fundazioa
con objeto de (que...) Es
1 loc. prep., loc. conj.
-teko | -tzeko, -t(z)earren, -t(z)eagaitik/-t(z)eagatik, -t(z)eko asmoz, -t(z)eko xedez, [part.] + beharrez, [verbo en subj.].
Con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa se establece un régimen de inspecciones: Arauak betetzen direla egiaztatzeko, ikuskapen-planak prestatzen dira. (bat)
La propuesta será sometida a exposición pública con objeto de que la ciudadanía pueda presentar las oportunas alegaciones: Egitasmoa jente-aurrean erakutsiko da, uritarrak egin beharreko alegazinoak egin daiezan. (bizk)