Argazkia: Labayru Fundazioa
escabroso -sa Es
1 adj. Terreno irregular
aldapatsu, trokatsu, malkar(tsu), muger, malkarti, patar(tsu), koskatsu, kaskailu.
2 adj. Ref. a asuntos, difícil
gatx/gaitz, zail, kontuzko (gai), korapilatsu.
3 adj. Inmoral u obsceno
lizun(garri), za(n)tar, likin, gordin, nasai/lasai, laban(garri)/labain(garri), gazi (picante); sucio lohi, zikin.