Argazkia: Labayru Fundazioa
lozano -na Es
1 adj. Saludable
indartsu, sendo, mardul, sasoiko, gordin, guren, guri, malo, gordin (joven, robusto), giharratsu/gihartsu, bipil, azkar, bizardun, bizartsu, bizikor.
2 adj. Frondoso
orritsu, ostrotsu/hostotsu, adartsu, zarbatsu, abarotsu.