Argazkia: Labayru Fundazioa
por Es
1 prep. Indicando paso
-tik; a través de -tik zehar, -n zehar, -tik barrena, -n barrena, -tik barna, -n barna, -n gaindi.
El autobús no pasa por mi barrio: Autobusa ez da auzotik pasetan. (bizk)
Anduvo buscándote por todo el pueblo: Herri guztian zehar ibili zen zure bila. (bat)
2 prep. Indicando espacio o tiempo
-n; ref. solo a espacio -n zehar | gaindi; ref. solo a tiempo inguruan, aldean, aldera, bueltan, partean, tertzioan, edo.
Nos veremos por verano: Udan egongo gara.
Suelo ir a la biblioteca por la tarde: Arratsaldean joaten naiz liburutegira. (bat)
Haremos una excursión por el monte: Ibilaldia mendian gaindi egingo dugu. (bat)
sin durante
3 prep. Indicando una parte concreta
Me agarró por la mano: Eskutik heldu eustan. (bizk)
4 prep. Indicando medio o instrumento
-(e)z, -tik.
No le gusta hablar por teléfono: Ez jako telefonoz berba egitea gustetan. (bizk)
5 prep. Indicando motivo o causa
-(e)gaitik/-[(r)en]gatik, -tearren | -tzearren, -(r)en kariaz, -(r)en ederrez | ederragaitik/ederragatik (por agradar a).
Le han echado por no cumplir las normas: Arauak ez betetzeagatik bota dute. (bat)
6 prep. Indicando finalidad
-teko | -tzeko, -t(z)eagaitik/-t(z)eagatik, -tearren | -tzearren.
Se fue por no ver el partido: Partidua ez ikusteagatik joan zen. (bat)
Haría lo que fuera por verte feliz: Edozer egingo neuke zu pozik ikustearren. (bizk)
sin para
7 prep. Indicando agente
-(e)k, -(e)z.
Fue rechazado por sus compañeros de trabajo: Lankideek ez zuten onartu. (bat)
8 prep. Indicando posicionamiento
-(r)en alde | aldez.
Apostó por la verdad: Egiaren alde egin eban. (bizk)
9 prep. Indicando trueque
-(r)en ordean | aldera | trukean, [-(r)en] truke/truk(e), -(r)en lekuan (en el sitio de).
Vendió el coche por seis mil euros: Kotxea sei mila euroren truke saldu eban. (bizk)
Iré por ti a esa reunión: Neu joango naz zure lekuan batzar horretara. (bizk)
10 prep. Indicando que la acción no está realizada
-teko | -tzeko, [part.] + barik, gabe, -kizun, -teke | -tzeke.
La comida está por hacer: Bazkaria egin barik dago.
Eso está por verse: Hori ikuskizun dago.
El trabajo está por terminar: Lana amaitzeko dago.
sin sin
11 prep. Indicando intención
-(r)en bila, eske, -(e)tan | -(e)tara.
Voy a por pan: Ogiaren bila noa; ogitan noa.
Viene a por leche todas las mañanas: Goiz guztietan dator esne eske.
12 prep. Indicando en calidad de qué
Me tomó por mentiroso: Guzurtitzat hartu ninduan. (bizk)
13 prep. Indicando reparto de una cantidad
[núm.]-ko.
Ochenta kilómetros por hora: Laurogei kilometro orduko. (bat)
Nos tocó a dos caramelos por persona: Personako gozoki bi tokau jakuzan. (bizk)
14 prep. Indicando separación
-ka.
Por horas: Orduka.
Por grupos: Taldeka.
Por filas: Lerroka.
15 prep. Indicando opinión
-gaitik/-gatik bada.
Por mí, no lo hagas: Nigaitik bada, ez eizu egin; nik neuk ez neuke egingo. (bizk)