Argazkia: Labayru Fundazioa
previo -via Es
1 adj.
aldez aurre(ti)ko, aurretiazko, aurrez [aztertu | ikusi | egin | ...].
Antes de tomar una decisión se debe hacer una consulta previa: Erabagia hartu baino lehen, aldez aurreko kontsultea egin behar da.
No podrás entrar sin autorización previa: Aurretiko baimen barik ezin izango zara sartu.