Argazkia: Labayru Fundazioa
¡vaya! Es
1 interj. (col.) Expresando admiración, sorpresa o contrariedad
ene!, hara!, arraioa!; expresando sólo contrariedad tira [ba(da)/bada]!, asko da ba(da)/bada!
¡Vaya! Ya ha vuelto: Ene, berton da atzera eta!
¡Vaya! ¡También mañana lloverá!: Asko da, ba! Bihar be euria!
2 interj. (col.) Expresando asentimiento
tira!, bai!; bien txarto | gaizki ez!, ondo/ongi edo!
-¿Va todo bien? -¡Vaya!: -Zer, gauzea ondo doa ala? -Tira, badoa eta!
3 interj. (col.) Expresando énfasis
gero!, haze | ze/ze(r) | zein(en) {+ [aux.]-(e)n}!, (ha)zelako | nolako + [sust.]!, bai {+ [aux.]-(e)la}!, halako + [sust.]-(r)ik!, [hori | ...] (da) + [sust.]! (frec. con reduplicación del pron.), tamainuko + [sust.]! (peyor.), halako (en aposición), tamainuko + [sust.]! (peyor.), badaezpadako (con sentido irón. y junto con los verbos izan y euki/eduki).
¡Vaya un plan de trabajo!: Haze fundamentua beharrerako!; hori da beharrerako patxadea, hori!
¡Vaya bien lo pasamos el otro día!: Guk bai guk lehengo aldian ondo!
¡Vaya amigos que tienes!: Horreek dira lagunak, horreek!
¡Vaya una solución que nos propones!: Tamainuko irtenbidea eman diguzu!