Argazkia: Labayru Fundazioa
bastante Es
1 adv. En cantidad o con intensidad que bastan
nahiko + [adj.] | [adv.]; con [vb.] nahiko(a) + [verbo], -t(z)eko bestean + [verbo], behar dan(a)/den(a) (lo suficiente).
No descansa bastante: Ez dau behar dana deskantsetan; ez du nahikoa deskantsatzen.
Es lo bastante espabilada para saber lo que tiene que hacer: Nahiko zuhurra da, jakingo dau zer egin behar dauen.
Ha estudiado lo bastante como para conseguir la plaza: Postua eskuratzeko bestean ikasi du.
2 adv. En cantidad o con intensidad notables
nahiko + [adj.] | [adv.], aski | dezente + [adj.] | [adv.], [adj.] | [adv.] + samar, -txo (tb. en vizc. -txu), -to/-ki; con [vb.] nahiko(a) | nahikotxo | asko(txo) | dezente | polito | aski + [verbo].
Este año se ha vendido bastante en la feria: Aurten polito saldu dogu ferian.
¡Cállate que ya has hablado bastante!: Zagoz isilik, nahikoa egin dozu berba eta!
Creo que lo ha pasado bastante mal: Nahiko txarto ibili ei da.
Bastante bien: Polito, ondotxo/ongitxo, majo, alazo, ohidalez, nahiko ondo/ongi.
3 adj. indef. Que basta
[sust.]-a nahikoa, nahikoa + [sust.]-(r)ik, nahiko + [sust.], nahiko(a) (en función predicativa); suficiente behar dan/den beste + [sust.],> behar dan(a)/den(a) (lo suficiente).
Ya es bastante decirlo: Esatea be nahikoa da.
Los caballos ya han bebido bastante agua: Ura nahikoa edan dabe zaldiek; nahiko ur edan dute zaldiek.
No tenemos bastante dinero para todos: Ez daukagu nahikoa dirurik danontzat; ez daukagu danontzako dirua nahikoa; ez dugu nahiko dirurik denontzat.
4 adj. indef. Notable en cantidad o en intensidad
[sust.]-a nahikoa, nahikoa + [sust.]-(r)ik, nahiko + [sust.], nahiko(a) (en función predicativa), [sust.] + samartxoa | aski, aski + [sust.], [sust.] + dezente, [sust.]-(r)ik aski.
Lo vi con bastante ilusión en sus ojos: Begietan nahikoa argitasunik eukala ikusi neban.
Cuando tuvo bastante dinero ahorrado, se compró el coche: Diru samartxoa egin ebanean, kotxea erosi eban.
5 pron. indef. Cantidad o intensidad que basta
nahiko(a); suficiente behar dan/den beste, behar dan(a)/den(a) (lo suficiente).
-¿Cuántas veces lo dijo? -Las bastantes como para oírlo: -Zenbat biderrez esan eban? -Entzuteko behar dan beste.
La hoja de información dice bastante, no es necesario que lo preguntes: Informazino-orriak nahikoa dino, inori preguntaz zertan joan ez daukazu.
6 pron. indef. Cantidad o intensidad notables
nahiko(a), nahikotxo (tb. en vizc. nahikotxu), askotxo (tb. en vizc. askotxu), aski.
Bastantes no vendrán mañana a trabajar: Askotxo ez da bihar beharrean etorriko.
Se ha escrito bastante sobre el tema: Nahikotxo idatzi da gai horren ganean.