Argazkia: Labayru Fundazioa
cuál Es
1 adj. exclam. Con valor exclamativo
haze | ze/ze(r) | zein(en) {+ [aux.]-(e)n}!, (ha)zelako | nolako + [sust.]!, bai {+ [aux.]-(e)la}!, [hori | ...] (da) + [sust.]! (frec. con reduplicación del pron.), [adj.] + be(re)/ere + [= adj.]!, gero!
¡Cuál sería mi ilusión, que incluso estuve esperándola una hora!: Zer zan nire poza, ordubetean be egon nintzan-eta haren begira!
2 adj. interrog., pron. interrog. Con valor interrogativo
Sg zein; pl zeintzuk.
¿Con cuál propósito?: Zein asmoz?
¿Cuál prefieres?: Zein gurago dozu?
No sé de cuáles informes me hablas: Ez dakit zeintzuk txostenegaitik dinostazun.