Argazkia: Labayru Fundazioa
puro -ra Es
1adj. Limpio
garbi, xahu, garden, kutsubako/kutsugabe.
2adj. Que no tiene mezcla
huts, garbi, nahastau bako/nahasgabe, puru.
Alcohol puro: Alkohol hutsa | purua.
3adj. Neto o mero
huts, soil, tipil, peto, oso.
Eso es pura mentira: Hori guzur hutsa da.
4s.m. Cigarro
puru, txokor (neol.).
5s.m. (col.) Castigo o sanción
kastigu/gaztigu, zigor, isun (multa).