Argazkia: Labayru Fundazioa
según Es
1 conj. Con valor temporal
[part.] + ahala, [part.]-az--[= part.]-az/[part.]-(e)z--[= part.]-(e)z, [part.]-n--[= part.]-n, [aux.]-(e)n eran | neurrian, -(r)en porasuz | puruz | poderioz (a fuerza de).
Según van entrando, les decimos dónde colocarse: Sartu ahala esaten deutsegu non ipini.
Según pasan los años me siento más segura: Urteak aurrera doazen eran seguruago sentitzen naiz.
2 conj. Con valor modal
[aux.]-(e)n arabera, zelan... halan.../nola... hala....
Gastaremos según ganemos: Zelan irabazi, halan gastauko dogu.
3 prep. Indicando modo
-(r)en arabera | arau(z) | ereduz | ereduan | eredura, [aux.]-(e)nez, [aux.]-(e)n lez.
Hemos hecho el trabajo según las indicaciones de nuestro padre: Lana gure aitak agindutakoaren arabera egin dugu; beharra aitak agindu deuskun moduan egin dogu.
4 prep. Indicando opinión
-(r)en ustez | eretxiz/iritziz | ustean | eretxian/iritzian | arabera, [aux.]-(e)nez, [aux.]-(e)n lez.
Según él todas las mujeres somos unas brujas: Haren eretxian sorginak gara andra guztiak.