Argazkia: Labayru Fundazioa
tan... como... Es
1loc. En igual grado
[-(r)en] beste(an) | duin | gara, baizen/bezain, bai, hain... zein | zeinda {+ [aux.]-(e)n}, hain... nola {+ [aux.]-(e)n | bait-[aux.]}, [-r)en] besteko + [sust.], baino (en negat.).
Es tan esponjosa como la espuma: Hain da apatza zeinda bitsa.
Este pozo es tan profundo como ese: Putzu honek horrek besteko sakonera du; putzu hau horren bestean da sakona.
El hijo se ha hecho tan grande como el padre: Aitaren gara egin da semea.
No es tan fuerte como tú: Ez da zu besteko indartsua; ez da zu duin indartsua; ez da zu bezain indartsua.
¿Ha existido alguien tan dichoso como yo?: Izan al da inoiz ni bai ditxosorik? (bat)
2loc. Lo máximo posible
ahalik (eta) ...-en, ahal danik/denik (eta) ...-en, albait ...-en, ahal (dan/den) bestean + [adj.] | [adv.], ahal (dan) baizen/ahal (den) bezain + [adj.] | [adv.].
Acábalo tan pronto como puedas: Albait arinen amaitu eizu; buka ezazu ahalik eta arinen; ahal den bezain arin amaitu eizu.