Argazkia: Labayru Fundazioa
-keta Eu
1 atzizk.
indica transporte, acarreo o aprovisionamiento.
Lekuzko kasuetan batez be.
Lurketa: Acarreo de tierra.
Joan zaitezte urketan beheko iturrira: Id a por agua a la fuente de abajo.
Aita-semeak egurketan joan dira: Padre e hijo han ido en busca de leña.
2 atzizk.
indica tropel, muchedumbre, montón, serie o manada.
Diruketa: Dineral.
Arrainketa: Multitud de peces.
Egurketa: Montón de leña.
Jendeketa: Gentío.
Mendiketa: Cordillera, serie de montañas.
Behiketa: Manada de vacas.
Behorketa: Yeguada, manada de yeguas.
Zaldiketa: Manada de caballos.
3 atzizk.
indica tiempo de abundancia. Ref. a fenómenos atmosféricos.
Haizeketa: Ventarrón.
Harriketa: Pedrisco.
Euriketa: Lluvia torrencial.
Elurketa: Nevada.
sin -te
4 atzizk.
indica acto o acción.
Izen-atzizkia; aditzoinari loturik.
Barriketa/Berriketa: Charla, acto de hablar.
Orrazketa: Acción de peinarse.
Aitzurketa: Acción de cavar.
Hizketa: Acción de hablar.
Garbiketa: Limpieza.
Zozketa: Sorteo.
Lehiaketa: Competición.
Salaketa: Denuncia.
Erosketa: Compra.
Hilketa: Asesinato.
Lasterketa: Carrera.
Arnasketa: Respiración.
Ikerketa: Investigación.
Batuketa: Suma.
Kenketa: Resta.
Biderketa: Multiplicación.
Zatiketa: División.
sin -kuntza
ikusi -eta
5 atzizk.
indica plantación de, conjunto de, sitio de o bosque de.
Toponimoetan.
Amezketa: Quejigal.
Arizketa: Robledal.
Sarasketa: Saucedal, salceda.
ikusi -eta