Argazkia: Labayru Fundazioa
-zko Eu
1 atzizk.
indica gran cantidad o multitud.
Hau da gizonezkoa!: ¡Cuántos hombres!
Hau da zaldizkoa!: ¡Qué cantidad de caballos!
Ha zan andrazkoa!: ¡Qué mujerío!
2 atzizk.
Izen- eta adjektibo-atzizkia.
Zaldizko: Jinete, el de a caballo.
Oinezko: Peatón -a, el de a pie.
Gizonezko: Varón.
Andrazko/Andrezko: Mujer, del sexo femenino.
Emakumezko: Mujer, del sexo femenino.
Egiazko: Verdadero -ra.
Gezurrezko: Falso -sa.
Legezko: Legítimo -ma.
Berezko: Innato -ta, natural.
Taiuzko/Taxuzko: Notable, considerable.
Funtsezko: Fundamental.
Ustezko: Presunto -ta, conjetural.
3 atzizk.
indica la materia de la que está hecho un objeto.
Adjektibo-atzizkia.
Urrezko eraztun: Anillo de oro.
Zurezko: De madera.
Harrizko: De piedra, pétreo -a.
Zidarrezko/Zilarrezko: De plata.
Lurrezko: De tierra, térreo -a.