Argazkia: Labayru Fundazioa
beste Eu
1 izlg.
Ardao hau barik, beste bat gura dot: En vez de este vino, quiero este otro. (bizk)
Mutil bietarik bata ezagutzen dot, bestea ez: De los dos chicos conozco a uno, al otro no. (bizk)
Beste txakur bat ekarriko dogu: Vamos a traer otro perro. (bizk)
Ekarrizu beste apur bat: Trae otro poco.
Beste bost platerkada be jango leukez: Se comería otros cinco platos. (bizk)
sin gaineko
2 adj.
Hau ez da lehengoa, beste bat da: Este no es el primero, es otro.
Alkarregaz guztiz beste dira: Son totalmente distintos uno del otro. (bizk)
3 postp.
Aurrean genitiboa, nominatiboa edo ergatiboa dauela, subjektu funtzinoan.
Geuk be zuen beste behar egin dogu: Nosotros hemos trabajado tanto como vosotros. (bizk)
Zuk beste badaki horrek: Ese sabe tanto como tú.
Guri beste mesede ez jako beste inori egin: A nadie le han hecho tantos favores como a nosotros. (bizk)
4 mend. konp.
Luze beste zabal dago hori: Es tan largo como ancho.
sin baizen (bizk)/bezain (bat), gara
5 mend. konp.
tanto... como (lo que).
Aurrean gura izan, nahi izan... lako aditzak, -t(z)eko osagarria edo aditz jokatua -(e)n menderagailuagaz dauela.
Ogi honegaz badaukazu behar dan beste?: ¿Tienes tanto pan cómo necesitas? (bizk)
Nahi beste ur edan zeinke: Puedes beber tanta agua como quieras. (bizk)
Biziteko beste irabazi ezkero, nahikoa da: Mientras ganes tanto como para vivir, es suficiente. (bizk)
Gura dozun beste berba eizu: Habla todo lo que quieras. (bizk)
Eskatutako beste eroan deutsazanez, orain bera dago hainbarik: Como le ha llevado todo lo que ha querido, ahora ella está sin nada. (bizk)
6 izord.
otro -tra, cualquier otro.
Irakasle horrek baino bestek ezin emon leikigu eskolea: Cualquier otra profesora no nos puede dar clase. (bizk)
Ezin du ikusi besteren onik: No puede ver el bien ajeno. (bat)
Niri baino hobe izango da besteri galdetzen badiozu: Va a ser mejor que le preguntes a otra en vez de a mí. (bat)
Beretzat gorde gauza ona eta besterentzat hondarrak: Para él guarda lo bueno y para la otra las sobras.
Beste bategaz joan zan: Se fue con otro. (bizk)
7 postp.
no otro que, nadie más que.
Aurrean -(e)z osagarria dauela.
Zutaz beste ezin dut inor maite: No puedo querer a nadie más que a ti. (bat)
Nitaz besteak: Todos excepto yo.
8 izord. (adkor.)
¡otro que tal!
Harridura-perpaus jakin batzuetan.
Hara bestea! Gauza bakotxik esaten dozu!: ¡Otro que tal! ¡Dices unas cosas! (bizk)
Haor bestea! Zer dino honek, ostera?: ¡Otra que tal! ¿Qué dice esta? (bizk)
9 izord. (kolok.)
(el) otro, (la) otra. Ref. al marido, la mujer o la pareja de uno.
Singularrean.
Besteak eroan ez baeban umea eskolara, ez nintzan beharrera garaiz helduko: Si el otro no hubiera llevado a la niña al colegio, yo no habría llegado al trabajo. (bizk)
-Bestea ez dator, ala? -Ez, etxean itxi dot, buruko minagaz egon ezinda dagoala-ta: -¿No viene el otro, o qué? –No, lo he dejado en casa con un dolor de cabeza que no puede ni estar. (bizk)