Argazkia: Labayru Fundazioa
bitarte Eu
1 iz.
intervalo, espacio intermedio; lapso, tramo; rendija.
Aterri-bitarteak dagoz eta holango baten joango gara plazara: Hay intervalos sin lluvia y en uno de esos vamos a ir a la plaza. (bizk)
Urte bi igaro ziran ezkondu arte, baina bitarte honetan gauza asko gertatu ziran: Pasaron dos años hasta que se casaron, pero en ese intervalo pasaron muchas cosas. (bizk)
Ate-bitartetik begira hasi zan, baina ez eban ikusi berak gura ebana: Empezó a mirar por la rendija de la puerta, pero no vio lo que quería. (bizk)
Zure etxetik gurera dagoan bitartea egiteko ez dot behar denpora asko: No necesito mucho tiempo para hacer el tramo que hay de tu casa a la nuestra. (bizk)
Bitarte baten eroango deutsudaz liburuak: Te llevo las cosas en un momento. (bizk)
Egun bat besterik ez dago bitarte: Solo hay un día de intervalo.
Inurriak edozein bitartetik sartzen jakuz etxean: Las hormigas no entran en casa por cualquier rendija. (bizk)
2 postp.
entremedio -dia, mientras, hasta.
Aurrean nominatiboa dauela.
Seiak bitarte ez dadila inor etorri: Que no venga nadie hasta las seis. (bat)
Bostetatik hamarrak bitarte atera ginen etxetik: Salimos de casa entre las cinco y las diez. (bat)
3 iz.
Edo lar edo gitxiegi, ez dauka bitarterik: O mucho o muy poco, no tiene término medio. (bizk)
4 iz.
Gure artean bitarte ipini du bere anaia arazoak konpontzeko: Ha puesto a su hermano de mediador entre nosotros para arreglar los problemas. (bat)
5 adj.
Badira inguru haretan herri handiak, bitarteak eta txikiak: En aquel entorno hay pueblos grandes, medianos y pequeños. (bizk)
6 iz.
puente entre dos fiestas.
Gaur ez gara joan lanera, bitartea euki dogu eta: Hoy no hemos ido a trabajar porque hemos tenido puente. (bizk)
7 mend. denp.
hasta que, mientras.
Aurrean partizipioa dauela.
Zer egingo duzu ni etorri bitarte?: ¿Qué vas a hacer hasta que yo venga? (bat)
8 postp.
a causa de, por medio de.
Aurrean aditz jokatua -(e)la menderagailuagaz dauela.
Gezurrak zirela bitarte engainatu zituzten: Les engañaron por medio de mentiras. (bat)
Gure ahaleginak direla bitarte amaitu zuen lana: A causa de nuestros esfuerzos terminó el trabajo. (bat)
sin bitarteko
9 iz. Mus.
sin tarte