Argazkia: Labayru Fundazioa
bitarteko Eu
1 izlg.
de entre.
Hogei eta hogeta bost urte bitarteko gazteak eskatzen ditue: Piden jóvenes de entre veinte y veinticinco años. (bizk)
Urtarriletik abuztura bitarteko zazpi hilabeteetan gertatu dira aldaketarik nabarienak: Los cambios más evidentes se han producido en los siete meses de enero a agosto. (bat)
Nire etxetik zurera bitarteko bide guztia oinez egin dot: Todo el camino entre mi casa a la tuya lo he hecho andando. (bizk)
2 iz.
Ez dogu bitartekorik behar, geu gara nahikoa hori konpontzeko: No necesitamos intermediarios, somos suficiente para resolverlo. (bizk)
3 iz.
Zelan egingo ditugu jai onak bitartekorik ez badogu?: ¿Cómo vamos a hacer buenas fiestas si no tenemos recursos? (bizk)
Bitartekotzat hartu nau, bere asmoa lortzeko: Me ha utilizado para lograr lo que quería.
4 adj.
intermedio -dia, mediano -na.
Ez da handia ezta txikia ere, bitartekoa baino: No es ni grande ni pequeño, es mediano.
5 izlg.
Bitarteko funtzionarioa: Funcionario interino.
6 postp.
Aurrean nominatiboa dauela.
Jaungoikoak ondasun handiak emon deuskuz eta eurok bitarteko lograuko dogu zoriona: Dios nos ha proporcionado grandes bienes y por medio de ellos vamos a conseguir la felicidad. (bizk)
Haserreak eta aituezinak etorri ziran ezkontzea zala bitarteko: A raíz de la boda se dieron enfados y malentendidos. (bizk)
sin bitarte