Argazkia: Labayru Fundazioa
pasar Es
1 vb. Mover de un lado a otro
joan, igaro, iragan, pasau/pasatu, etorri, azaldu, -(r)i emon/-(r)i eman.
Pasé por su trabajo y no lo vi: Bere beharlekura joan eta ez neban han ikusi. (bizk)
Si pasas por mi casa, me llamas: Nire etxetik igaroten bazara, deitu. (bizk)
Pásame el pan, por favor: Emon eidazu ogia, mesedez. (bizk)
2 vb. Cambiar de lugar, situación, etc.
igaro, pasau/pasatu, iragan.
Ha pasado de ser un completo desconocido a ser el más popular del país: Inork ez ezagutzetik herriko pertsonaiarik ezagunena izatera pasatu da. (bat)
3 vb. Enviar, dar o transferir
emon/eman, igorri, bialdu/bidali, agindu, bota, mezutu (ref. a mensajes), egorritu (ref. a la correspondencia).
¿A quién le has pasado los datos?: Nori igorri dizkiozu datu horiek? (bat)
4 vb. Tolerar
-(r)i itxi/utzi, parkatu/barkatu, onartu.
No te paso ni una impertinencia más: Ez deutsut lotsabakokeria gehiago parkatuko; ez dizut lotsagabekeria gehiago esaten utziko. (bizk)
5 vb. Aventajar
gehiago izan | egin, gainditu, pasau/pasatu, -(r)i aurrea | abantaila hartu, ga(i)nea/gaina hartu, -(r)i ga(i)nez/gainez egin, atzean itxi/utzi (dejar atrás).
Nadie te pasa en elegancia: Dotoretasunean danak atzean ixten dozuz. (bizk)
Ése le pasa en peleas: Horrek gehiago egiten deutso errestan. (bizk)
6 vb. Contagiar
-(r)i nahastau/nahastatu | inkau/inkatu | erantsi | oratu, kutsatu, kozatu, zikindu (ref. a enfermedades venéreas).
¡Aléjate de mí, que me pasas las paperas!: Alde ingurutik, hazizurriak inkauko deustazuz eta! (bizk)
7 vb. Ref. a lugares, atravesar
igaro, iragan, kurutzatu/gurutzatu, zehartu/zehar(ka)tu, pasau/pasatu.
Pasaron el puente cogidos de la mano: Eskutik helduta pasau eben zubia. (bizk)
8 vb. Ref. a exámenes, superar
gainditu, atera.
No ha pasado la prueba de acceso: Ez du sarbide azterketa gainditu. (bat)
9 vb. Introducir
sartu, pasau/pasatu.
Pasar el botón por el ojal: Botoia botoi-zuloan sartu.
10 vb. Ref. a productos, introducir de forma ilegal
Pasa animales en extinción de contrabando: Galzoriko animaliak kontrabandoan sartzen ditu.
11 vb. Cambiar de posición
pasau/pasatu.
Pasó las hojas del periódico de una en una: Banan-banan pasau zituan egunkariaren orriak. (bizk)
12 vb. Ref. a comidas o bebidas, tragar
iruntsi/irentsi, jan (comer), edan (beber); tb. tragar klaskatu, klikatu, hurrupatu.
Cuando estoy enferma, no me pasa nada por la garganta: Gaixorik nagoenean, ezin izaten dut ezer irentsi. (bat)
13 vb. Olvidar
ahaztu, ahantzi, -(r)i burutik joan, -(r)i atzendu.
Se me pasó llamar para cancelar la cita: Ahaztu egin zitzaidan hitzordua bertan behera uzteko deitzea. (bat)
14 vb. Ref. a películas, proyectar
emon/eman, bota.
Grabé la película de terror que pasaron ayer: Grabau egin neban atzo emon eben bildurrezko pelikulea. (bizk)
15 vb. Ref. a períodos de tiempo, ocupar
emon/eman, igaro, iragan, pasau/pasatu, jardun.
Pasó la mañana paseando al perro: Goiz guztia txakurra paseetan emon eban. (bizk)
16 vb. En juegos
Prefiero pasar y esperar al siguiente turno: Gurago dot oraingoan paso egin eta hurrengo txandeari itxaron. (bizk)
17 vb. Entrar
Antes de pasar, límpiate los zapatos: Sartu aurretik garbitu eizuz zapatak. (bizk)
18 vb. Ref. a lugares, transitar por él
pasau/pasatu, igaro, iragan.
El autobús pasa por aquí a las ocho: Autobusa zortzietan pasatzen da hemendik. (bat)
19 vb. Ref. a períodos de tiempo, transcurrir
Al pasar los años: Urteak joan, urteak etorri.
Los años en la universidad pasan sin que uno se entere: Konturatu orduko joanak dira unibertsitateko urteak. (bat)
20 vb. Ocurrir o suceder
jazo, gertatu, pasau/pasatu, izan, suertau/suertatu.
No sé qué ha pasado pero todo ha quedado a oscuras: Ez dakit zer jazo dan baina dana geratu da ilunetan. (bizk)
21 vb. En deporte
pasau/pasatu, emon/eman, bota.
Pasar el balón: Baloia pasau. (bizk)
22 vb. Agarrar
-(r)i heldu | eutsi | oratu | atxiki, hartu.
Le pasó la mano por el hombro: Eskuaz sorbaldatik heldu eutsan. (bizk)
23 vb. Vivir o poder mantenerse
pasau/pasatu.
No sé cómo pasaré este invierno: Ez dakit zelan pasauko dodan negu hau. (bizk)
24 vb. Colar
irazi/iragazi, pasau/pasatu.
¿Has pasado el café?: Kafea irazi dozu? (bizk)
25 vb. prnl. Excederse
neurritik urten/irten, neurria apurtu | hausi/hautsi | gainditu | galdu, pasau/pasatu, gehiegi | lar(regi) + [verbo], neurriz ga(i)netik/gainetik + [verbo], larkeriaz | gehiegikeriaz ibili, -tik | -rik harago ibili.
No le gusta beber, pero hoy se ha pasado: Ez jako edatea gustetan baina gaur neurriz ganetik egin dau. (bizk)
26 vb. prnl. Ref. a comidas, estropear
(alperrik/alferrik) galdu, hondatu, garraztu, kaskau/kaskatu, umeldu (ref. a frutas), bistu (ref. a líquidos); cubrir de moho urdindu, lumildu, lizundu.
Los plátanos se pasan en la nevera: Bananak umeldu egiten dira hozkailuan.
La comida que sobró ayer se ha pasado con este calor: Atzo geratu zan jatekoa alperrik galdu da honegaz beroagaz. (bizk)
27 vb. prnl. Cambiarse por cuestiones ideológicas, económicas, etc.
-(r)en alde jarri, -(r)en aldera pasau/pasatu, bat egin.
Se pasó al grupo contrario sólo por el poder: Aurkakoagaz bat egin eban podere gehiago lortzearren. (bizk)
28 vb., vb. prnl. Cesar o terminar
pasau/pasatu, joan, igaro, iragan, amaitu, bukatu, akabau/akabatu.
¿Se te ha pasado la jaqueca?: Joan jatzu burureangoa? (bizk)
Ya ha pasado el vendaval: Pasatu da haizetza. (bat)