Argazkia: Labayru Fundazioa
responder Es
1 vb. Contestar
erantzun, ihardetsi, erreferatu (frec. ref. al juego), erregutatu, iharduki.
Ten un poco de vergüenza, y no me vuelvas a responder así: Eukizu lotsa apur bat, eta ez niri barriro be holan erantzun!
2 vb. Hacer caso
-(r)i jaramon | kasu egin, erantzun, ihardetsi; ref. a llamadas telefónicas hartu, koiu/koxitu.
No respondas al teléfono: Ez eizu telefonoa hartu.
3 vb. Ref. a cartas, escribir y mandar otra
4 vb. Responsabilizarse
arduradun | erantzule izan (tb. con egin), ardura egin, -(r)i jaube/jabe egin, -(r)i jaubetu/jabetu.
5 vb. Experimentar el efecto deseado
erantzun, ibili (ref. a mecanismos).
Está en coma, no responde a ningún tipo de reacción: Koman dago, ez deutso ezetariko ahalegini erantzuten.
Los botones no responden, habrá que desenchufar la máquina: Botoiak ez dabilz, makinea bera desentxufau egin beharko dogu.
6 vb. Replicar
erantzun, berbotsa | hitzotsa | berbalotsa altzau/altxatu, kontra egin, tutik | txitik | mistik | mintxik esan ez (en negat.).
No me respondas, que te doy: Ez niri berbotsa altzau gero, emon egingo deutsut eta.
Últimamente no hace más que responderle: Aspaldion haren esanari kontra egiten baino ez daki.
sin replicar
7 vb. Ref. a necesidades, satisfacer
ase, bete, asebete, emendau/emendatu; dar gusto nahierak egin, -(r)i epermunak jagon, bat etorri (estar de acuerdo).
Lo que tú nos ofreces no responde a nuestras necesidades: Zuk eskaintzen deuskuzunak ez dauz gure beharrizanak beteten; zuk eskaintzen deuskuzuna ez dator bat guk behar dogunagaz.