Argazkia: Labayru Fundazioa
tal Es
1 adv. De la misma forma
[aux.]-(e)n moduan | eran | lez | bezala, [aux.]-(e)n antzean | antzera (de forma parecida).
Lo hizo tal como se lo mandaste: Agindu zeuntsan moduan egin eban.
Es tal como me dijiste: Esan zenidan bezalakoa da.
2 adj. Igual o semejante
holako; holako, horrelango/horrelako; ref. a aquello halako..
Por mucho que lo digan, sé que no dije tal cosa: Besteak halan badinoe be, badakit ez nebana holakorik esan.
3 adj. Tan grande o muy grande
hain... handi, itzel(ezko), sekulako, ikaragarri(zko), egundoko/egund(ain)oko, upealako.
Fue tal el susto que me dio, que por poco, se me sale el corazón por la boca: Apur bategaitik bihotz-koilareak be urten egin eustan, hain izan zan handia hartu neban sustua.
4 adj. Lo no especificado
halako, holako, hori, [sust.] + dalako/delako hori | bat, [sust.] + dalako ha/[sust.] + delako hura; determinado hain | urlia | ulain | halako + [sust.], izentautako/izendatutako + [sust.].
Un tal Eduardo: Eduardo dalako/delako bat.
No he oído hablar de tal persona: Ez dot persona horren ganekorik ezer entzun.
Yo por lo menos no he oído tal cosa: Nik neuk ez dot holakorik entzun.
Quedamos en tal sitio, a tal hora: Halako lekutan eta halako ordutan lotu ginen.