Argazkia: Labayru Fundazioa
valer Es
1 vb. Ser de gran valor
balio handikoa izan, baliokoa izan.
Ese chico sí que vale: Mutil hori benetan be balioko personea da.
2 vb. Tener vigencia
balio izan, baliagarria | erabilgarria izan.
Este permiso sólo vale para unos meses: Baimen honek hilabete batzuetarako baino ez du balio.
3 vb. Ser útil o adecuado
balio izan, baliagarri | erabilgarri izan, emendioa egin (hacer servicio), egokia | aproposa izan (ser apropiado).
No lo tires porque puede valer para alguna otra cosa: Ez eizu bota, beste zeozertarako balio leike eta; ez ezazu bota, erabilgarria izan daiteke beste zerbaitetarako eta.
Sus apuntes no te valdrán para nada, le faltan muchas cosas: Haren apunteek ez deutsue emendio onik egingo, gauza asko falta jakoz eta.
En mi opinión, este material no vale para hacer una puerta resistente: Nire iritziz, material hau ez da batere egokia ate gogorra egiteko.
4 vb. Costar
egon, balio izan, [-(r)i] kostau/kostatu, egin, izan, eroan/eraman.
¿Cuánto vale el kilo de patatas?: Zegan dago patata kiloa?
Esta casa vale mucho dinero: Honek etxeak asko balio dau.
-He pagado un dineral por este coche. -¡Sí! ¿Cuánto vale?: Dirualdea pagau dot kotxeagaitik. -Bai! Zenbat kostau jatzu, ba?
sin costar
5 vb. Equivaler
balioa izan, -(r)en parekoa izan.
sin equivaler
6 vb. Amparar o defender
jagon, zaindu, babestu, lagundu (ayudar), gorde, begiratu, baliau/baliatu.
¡Dios te valga!: Jaungoikoa lagun!
7 vb. (col.) Estar permitido
balio | onargarria izan, ezin izan (no valer).
No vale tirar dos veces: Birritan botateak ez dau balio; ezin da birritan bota.
8 vb. prnl. Aprovecharse
baliau/baliatu, aprobetxau/aprobetxatu, erabili.
Se valió de nosotros para salirse con la suya: Gugaz baliau zan gura ebana lortzeko; erabili egin gintuen nahi zuena lortzeko.
Me valí de tí para conseguir el trabajo: Zutaz baliatu nintzen lana lortu ahal izateko.
9 vb. prnl. Cuidarse por sí mismo
konpondu, moldatu, atondu, manejau/maneiatu.
Mi abuelo todavía se vale muy bien él solo: Aitita hondino bere kontura ondo manejetan da; aitona oraindik ondo moldatzen da bakarrik.