Argazkia: Labayru Fundazioa
último -ma Es
1 adj. Ref. al tiempo
azken(eko), azkenengo, atzen(engo), atzeneko, atzerengo, akabuko, akabuengo, igaroko, gerorengo, [egun | aste | urte | ...]-okaz/-okin.
Las últimas noticias son buenas: Azkenengo barriak onak dira.
En los últimos años anda bastante bien: Igaroko urteetan ondo dabil; urteokaz ondo dabil.
2 adj. Ref. al espacio
azken(eko), azkenengo, atzen(eko), atzenengo, atzerengo, akabuko, akabuengo; más alejado urrun(eko), urrunen(go), asagoko, asagoengo, urruti(ko), urrutiengo.
La emisión del mensaje llegó hasta el último rincón de la ciudad: Mezua hiriko azken bazterreraino zabaldu zen.
sin terminal
3 adj. Final o definitivo
azken(eko), azkenengo, atzen(eko), atzenengo, atzerengo, akabuko, akabuengo, behin betiko.
Esta es mi última oferta: Hauxe dozu nire atzenengo eskaintzea.
4 adj. Central o fundamental
nagusi(en), garrantzitsu(en), printzipal(en), oinarrizko(en).
Su fin último es conseguir trabajo: Beharrean hastea da duen helbururik printzipalena.
5 adj., s. (Persona) que está al final de una serie
azkenengo, azken(eko), atzenengo, atzeneko, akabuengo, akabuko, atzeren(go), gerorengo, atzesku (en bailes, juegos, etc.), hondar (expr.).
En nuestra cultura el domingo es el último día de la semana: Gure kulturan domeka da astearen atzeneko eguna.
Quedó último en la carrera: Azkenengo ailegau zan lasterketan.
6 adj., s. En un grupo
azken(eko), azkenengo, atzen(eko), atzenengo, atzerengo, akabuko, akabuengo; expr hondar, azkeneko | atzeneko | akabuko zotz.
Tu hijo es siempre el último de la clase, todo lo suspende: Zure semea atzerengoa da beti eskolan, ez dau ezer be ateraten.
¿Te crees que soy la última mona o qué?: Akabuko zotza nazala pentsetan dozu ala?