Argazkia: Labayru Fundazioa
juicio Es
1s.m. Facultad mental
adimen, aditze, zentzun/zentzu, buru, entendimentu, ezaguera, ezagumen, ulermen, burubide, ebazpen.
2s.m. Opinión o valoración
eretxi/iritzi, uste, erespen/irizpen, jujamendu, aburu, pentsamentu/pentsamendu, epai-lan; juicio erróneo, suposición ustekeria, juzgu (clás.).
A mi juicio es mucho mejor la primera novela que la segunda: Nire eretxiz hainbat hobea da lehenengo elaberria bigarrena baino.
3s.m. Sensatez o cordura
zentzun(tasun)/zentzu(tasun), zuhurtasun, zuztar, fundamentu, zuhurtzia, buru, sen.
Si tuviera juicio no haría esas tonterías: Fundamentua baleu ez leuke halango mozolokeriarik egingo.
esr En la guerra son más necesarios el corazón y el juicio que las armas: Bihotza eta zentzuna guduan dira beharrago iskiluak baino.
sin cordura
4s.m. En derecho
epaiketa, auzialdi, juizio, judizio (cult.), jujamendu, epaite, auzigintza; dictamen erabagi/erabaki, erespen/irizpen, juzgu, etsibide.
Juicio oral: Ahozko judizioa.
5s.m. En lógica