Argazkia: Labayru Fundazioa
erdi Eu
1 iz. (sarr. pl.)
mitad, medio.
Alper eta erdi zara zu, ez dozu ezer egin egun osoan: Eres medio vago, no has hecho nada en todo el día. (bizk)
Umeek lau eta erdietan urteten dabe ikastolatik: Los niños salen del colegio a las cuatro y media. (bizk)
Hemengo libururik erdiak sitsak janda dagoz: La mitad de estos libros se los ha comido la polilla. (bizk)
Ikasleen erdiak txarto egin du ariketa hau: La mitad de las alumnas ha hecho mal este ejercicio. (bat)
Agur jaunak / jaunak agur / agur t'erdi. (Herrikoa)
esr Usteak, alde erdia ustel: Las esperanzas fallan demasiadas veces. (E. Garibai)
2 iz.
medio, centro.
Lekuzko kasuetan.
Arratsalde erdira arte ez da agertu: No ha aparecido hasta media tarde.
Kale erdian topau neban: Me lo encontré en medio de la calle. (bizk)
Hilaren erditik aurrera: A partir de la mitad del mes. (bat)
Gela erdiko mahaia: La mesa central de la clase.
sin erdikalde (bizk)/erdialde (bat), erdiune (bizk)/erdigune (bat), erditsu, garri (bizk)/gerri (bat)
3 adb.
semi(-), medio -a.
Aditz, adjektibo, adberbio eta izenen aurrean.
Jo-jo egin eben eta erdi hilik geratu zan: Le pegaron y quedó medio muerto. (bizk)
Erdi euskeraz eta erdi gazteleraz egiten dau: Habla medio en euskera, medio en castellano. (bizk)
Ezer ere ez dugu ulertu, oraindik erdi lo gaude eta: No hemos entendido nada, todavía estamos medio dormidos. (bat)
Erdi haserrerik etorri jaku : Nos ha venido medio enfadado. (bizk)
Erdi gorra dauka, arean-arean entzun egiten dau hondino: Está medio sordo, todavía escucha algo. (bizk)
Andra erdi itsu bat etorri zan: Vino una mujer medio ciega. (bizk)
sin ia-ia, ia, kasik
4 ad. da, ad. dau
Erdiminak zituen baina ezin zen erdi: Tenía dolores de parto, pero no podía parir. (bat)
Eba Kainez erdi zen.
Hiru haurtxo erdi zituen era batera: Parió tres bebés a la vez. (bat)
sin erditu