Argazkia: Labayru Fundazioa
joan Eu
1ad. trink., ad. da
Uretan joan zan iturrira.
Oinez joaten gara etxera.
Andrea joan jako.
Umearoa joan jaku eta ez jaku barriz etorriko.
Amamaren etxera ginoiazala, bidera urten euskun.
esr Joana joan, kearena: Se fue como el viento.
2ad. trink., ad. da
transcurrir el tiempo.
Joan dan urtean jazo zan hori.
Urteak joan ahala hazi egin da heldutasunean.
sin pasau/pasatu, igaro (bizk)/iragan (bat)
3ad. trink., ad. da
empezar, estar comenzando cierta acción.
Aurrean -t(z)en edo -(e)z osagarria dauela.
Gaua helduz zihoan.
Euskara indarra hartzen doa!
sin hasi
4ad. trink., ad. da
ir a hacer algo, disponerse, estar a punto de suceder algo.
Beti -t(z)era osagarriagaz.
Abiatzera goaz.
Suhiltzaileei deitzera zihoala heldu ziren.
5ad. trink., ad. da
Aurrean aditz iragangaitz zein iragankorreko partizipioa dauela.
Gatx guztien sustraia alperkeria izan doa.
Zelangoa dan bizitzea, halangoa izan doa heriotzea. (P. A. Añibarro)
esr Urre-gakoaz ate guziak ireki doaz: Llave de oro abre todas las puertas. (A. Oihenart, Prov. 466)
sin eroan (bizk)/eraman (bat)
6ad. trink., ad. jako
Hori ez joatzu zuri: Eso a ti no te importa.
Arazo hori nori joako, ba?
Zuri zer joatzu hori etorri ezta be?
sin egon
7ad. dau
Joan ezazu hori hortik.
Zama joan zuen bere etxera.
sin eroan (bizk)/eraman (bat), garraiatu
8ad. trink., ad. da
ir, marchar las cosas.
Sarritan -(r)i osagarriagaz.
Ondo joan jakez gauzak Ameriketan.
Ez joatzu ondo diruaren aldetik, baina lagunduko deutsugu.
9ad. trink., ad. da
venir, acomodarse, combinar.
Sarritan -(r)i osagarriagaz.
Ez joatzu ondo behar gehiegi egitea.
Jake hori ez doa ondo fraka horreekaz.
sin etorri
10ad. trink., ad. da (eufem.)
Hamar urte da lagunik onena joan jatala.
11part. adj.
Aldi joana: Tiempo pasado.
Ur joana: Agua pasada.
Urte joana: Año pasado.
sin lehen, iragan
12iz.
Odol-joana dauka.
Etxe honetakoa da joana! Dirua bota egiten dabe.
sin emoi (bizk)/emai (bat)
13iz.
Denporearen joana gelditzerik ez dago.