Argazkia: Labayru Fundazioa
egon Eu
1 ad. da
estar. Ref. al espacio, tiempo, modo, etc.
Katua mizpira gainean dago: El gato está subido al níspero.
Zagoz isilik apur baten!: ¡Cállate un momento! (bizk)
Ameriketan egonda nago: Yo ya he estado en América.
Ez dago bizimodua aldatzeko prest: No está dispuesto a cambiar su modo de vida.
Ona zagoz zu gura dozun guztia lortuko dozula uste badozu!: ¡Vas dada si crees que vas a conseguir todo lo que quieras! (bizk)
Higaz nagok: Estoy de acuerdo contigo.
Ikastetxe honetan ikasle egona da hori: Fue alumno de este colegio.
esr Dagoanean bonbon, ez dagoanean egon: Cuando no hay más, contigo Tomás.
2 ad. da
Gure herria txikia da eta orain arte ez da egon liburutegirik: Nuestro pueblo es pequeño y hasta ahora no había biblioteca.
Sasijakintsu larregi dago gaur munduan: Hoy en día hay demasiados sabelotodos en el mundo.
sin izan
3 ad. da
estar o andar haciendo algo.
Aurrean -t(z)en osagarria dauela.
Eginkizunak amaitu ditu eta orain ipuin bat irakurtzen dago: Ha terminado las tareas y ahora está leyendo un cuento. (bat)
Itxaron apur baten, haginak garbitzen nago eta: Espera un momento, que estoy limpiándome los dientes.
4 ad. da
ser fiel, mantenerse unido; atenerse.
Beti -ra osagarriagaz.
Zure borondatera gagoz: Nos atenemos a tu voluntad. (bizk)
5 ad. da
preguntarse.
Nago egia esateko gai izango den: Me pregunto si será capaz de decir la verdad. (bat)
Nago eurak ote diren: Me pregunto si serán ellos. (bat)
Nago berria arinegi eman ote diogun: Me pregunto si nos hemos apresurado en darle la noticia. (bat)
6 ad. da
Aurrean -(e)n osagarria dauela.
Zertan dago ontasuna eta gaiztotasuna?: ¿En qué consiste la bondad y la maldad?
Horretan dago arazo guztia: En eso consiste todo el problema.
sin etzan
7 ad. da
Gagozan hemen, laster dator eta: Esperemos aquí, que viene enseguida. (bizk)
Egon apur baten: Espera un poco.
sin itxaron
8 ad. da
estar en la creencia, estar convencido.
Joan delakoan nago: Creo que se ha ido. (bat)
Horretan nago: Estoy convencido de eso.
Ni neu ezkonduta zagozala-ta egon naz: Estaba convencida de que estabas casada. (bizk)
Hil ote den nago: Creo que ha fallecido. (bat)
Ahaleginak merezidu dabelakoan gagoz gu: Estamos convencidos de que los esfuerzos han merecido la pena. (bizk)
9 ad. da
estar dispuesto, estar por la labor.
Aurrean -ra osagarria dauela.
Ni emotera nago: Estoy dispuesto a dárselo. (bizk)
Ezetzera dago: No está por la labor.
Bankuak ez dagoz dirua galtzera: Los bancos no están dispuestos a perder dinero. (bizk)
Ez dago kotxearen asegurua pagetera: No está dispuesta a pagar el seguro del coche. (bizk)
Hemen inor ez dago galtzera: Aquí nadie está dispuesto a perder.
10 ad. jako
corresponder, tocar, convenir, ser adecuado.
Berari jagoko hori erabagitea: Le corresponde a ella esa decisión. (bizk)
Emaiozue, beraz, Kaisarri dagokiona Kaisarri: Así que dad al César lo que es del César. (bat)
Niri dagokidanez, egon zaitez lasai: En lo que a mí respecta, estate tranquila.
Geuri jagoku berba egitea eta ez zeuri: Nos corresponde a nosotros hablar, no a ti. (bizk)
sin egokitu, joan
11 iz.
Gehiegi luzatu dogu egon hau: Hemos alargado demasiado la estancia. (bizk)
Ospitaleko egonean lagunduta egon da beti: Durante su estancia en el hospital siempre ha estado acompañada.
sin egotaldi (bizk)/egonaldi (bat)