Argazkia: Labayru Fundazioa
todo -da Es
1 adv. Enteramente
huts, dana/dena + [sust.]-a.
Su cuerpo era todo huesos: Hazur hutsa zan haren gorputza.
Nuestra casa era todo discusiones: Gure etxean dana zan matrakea.
2 adj. indef. Que reúne en grado sumo cierta cualidad
oso(-oso), benetako, guztizko, erabateko, [adj.]--[= adj.]; // sólo [adv.] (oso-)osoan, benetan, guztiz, erabat.
Es toda una belleza: Benetan ederra da.
Se puso todo bravucón: Harro-harro parau zan.
3 adj. indef. Cada uno de
(guzti-)guztietan, [sust.]-n--[= sust.]-n, -ero, bakotxean/bakoitzean (cada).
Todos los días: Egunero, egunean-egunean.
Todas las noches: Gauero, gau guztietan.
Todas las semanas: Astero, astean-astean, aste guztietan.
Recibe ese dinero todos los meses: Diru hori hilero jasotzen du; hile guzti-guztietan hartzen dau hori diruori.
4 adj. indef. Cualquier
edozein + [sust.], [sust.] + guztiak | danak/denak, [sust.]-ak | [sust.] + oro.
Todo estudiante puede hacerlo: Ikasle orok egin dezakete; ikasleak danak egin leie.
Toda ayuda es poca: Laguntzino guztiak be gitxi dira; laguntasuna, edozelakoa dala be, ona da.
5 adj. indef., pron. indef. Que no excluye
{[sust.] +} guztiak | danak/denak, {[sust.]-ak | [sust.] +} oro.
Todos los lobos de la manada respetan al macho dominante: Otso-aldrako oro dago arra agindudunaren menpe.
Sentémonos todos un rato: Jarri gaitezan danok apur baten.
esr Cada cual para sí y Dios para todos: Edozein beretzat eta Jaungoikoa oroentzat.
6 pron. indef. Todas las cosas
(dan-)dana/(den-)dena.
Todo lo haces mal: Dana egiten dozu zuk txarto.
7 s.m. Cosa íntegra
oso(tasun), bete(tasun), orotasun.
Hay que considerar sus obras como un todo: Bere lanak osotasunean aztertu behar dira.