Argazkia: Labayru Fundazioa
como Es
1 conj. Con valor comparativo, de modo
-(r)en | -tako | [aux.]-(e)n moduan (tb. con eran y gisan), {-tako | [aux.]-(e)n} lez, {[aux.]-(e)n | [part.] +} bezala, zeinda {+ [aux.]-(e)n}; forma intensiva modu-moduan, bezalaxe, letxe.
Hablaba inglés como si fuera nativo: Ingelesez egiten eban, bertakoa dan moduan.
Ha levantado una piedra de cien kilos como si nada: Ehun kiloko harria altzau dau, zeinda ezer ez dan lez.
2 conj. Con valor comparativo, de cualidad
-(r)en | [aux.]-(e)n moduko (tb. con erako y gisako), lako, {[aux.]-(e)n} bezalako | iduri | bai, besteko, adinbateko.
No conoceré jamás a nadie como tú: Sekula be ez dot ezagutuko zu lakorik.
Joana es como un hombre, muy fuerte: Joana gizonen modukoa da, sano indartsua; Joana gizonak bezalakoa da, oso indartsua.
3 conj. Con valor de relativo
-tako | -(r)iko | [aux.]-(e)n modu (tb. con era, molde y gisa).
Me agrada la forma como me suele mirar: Atsegin dut neuri begiratzeko duen modua; gogoko dodaz egiten izan deustazan begiradak.
4 conj. Con valor condicional
(baldin) ba-[aux.], [part.] + ezkero/-(e)z gero, -tekotan | -tzekotan, [part.] + ezean | ezik (en negat.).
Como vayas, me enfado: Hara bazoaz, haserratu egingo natxatzu.
sin si
5 conj. Con valor causal
[aux.]-(e)n ezkero/-(e)nez gero, [aux.]-(e)la--ta/-(e)la eta, (e)ze {+ [aux.]-(e)n}/ezen {+ bait-[aux.]}, zeren (eta) + [aux.]-(e)n | bait-[aux.], zelan... halan.../nola... hala...; porque [aux.]-(e)lako, bait-[aux.], eta.
Como no fue, no le di el aviso: Ez neutsan abisua pasau, ez zan joan eta.
Como ha cometido dos faltas, merece dos castigos: Nola bi huts egin dituen, hala merezi ditu bi gaztigu.
6 conj. Con valor modal
-(r)en | -tako | [aux.]-(e)n moduan (tb. con eran y gisan), {-tako | [aux.]-(e)n} lez, {[aux.]-(e)n | [part.] +} bezala, zeinda {+ [aux.]-(e)n}, [aux.]-(e)nez, zelan + [aux.]-(e)n/nola + bait-[aux.]; forma intensiva modu-moduan, bezalaxe, letxe, lantxe.
Escríbelo tal y como lo pronuncias: Eskribidu eizu esaten dozun letxe; idatzi egizu ahoskatutako modu-moduan.
Hazlo como te lo han mandado: Nola agindu baitizute, egizu.
7 adv. Expresando cantidad aproximada
[-(r)en] bat, inguru, edo, gitxi/gutxi gorabehera.
Habrá como treinta: Hogeta hamar-edo egongo dira.