Argazkia: Labayru Fundazioa
igual
1adv. (col.) De la misma manera
bardin/berdin(ki), modu | era berean (tb. con batera y baten/bate(a)n); como -(r)en moduan | pare | jasera | erara | gisara | tertzioan, bezala, lez.
Hablan igual: Bardin-bardin egiten dabe berba.
Lo he hecho igual que tú: Zeure moduan egin dot; zeuk egin dozun modu-moduan egin dot.
Has actuado igual que un niño: Umeen pare jokatu duzu.
2adv. (col.) Quizá
beharbada, ameneko, igual, agian, akaso, apika, ausaz, menturaz, ete/ote (en interrog.); es posible baleiteke/baliteke, leitekena/litekeena da.
3adj. Que es de la misma naturaleza o condición
bardin/berdin, igual; el mismo [sust.] + bera | berbera, [sust.] + bat, ber + [sust.].
Las dos figuras eran exactamente iguales: Igual-igualak ziran irudi biak; figura biak bat ziran.
4adj. Semejante
bardin(tsu)/berdin(tsu), -(r)en moduko, [-(r)en] antzeko | pareko, kideko, halabereko, orobateko, erabateko, adinbateko, eitedun, peto, ide(ko) (clás.).
Padre e hijo son iguales: Aita eta semea bardinak dira; aitaren bardina da semea.
5adj. Proporcional
proporzional/proportzional, jagokon(a)/dagokion(a), ideko (clás.).
6adj., s. (Persona) que es de la misma clase social
-(r)en moduko, [-(r)en] pareko | antzeko | gisako, bardinkide/berdinkide.
Únicamente invita a sus iguales: Bere gisakoak gonbidatzen ditu soilik.
7s.m. En matemáticas
bardinketa/berdinketa, bardintza/berdintza.
No te olvides de escribir el igual en la ecuación: Ez ezazu ekuazioan berdinketa idaztea ahaztu.