Argazkia: Labayru Fundazioa
pelar Es
1 vb. Cortar el pelo
ulea ebagi/ilea ebaki, ulea moztu/ilea moztu, mutildu, murri(z)tu/murriztu, soildu.
sin rapar
2 vb. Ref. a aves, quitar las plumas
lumatu, mutildu, bipildu.
sin desplumar
3 vb. Ref. a frutos y tubérculos, quitar la piel o la corteza
zuritu, -(r)i azala kendu.
Hay que pelar las patatas para hacer la tortilla: Tortillea egiteko patatak zuritu behar doguz.
4 vb. (col.) Quitar los bienes ajenos
No pienso jugar más dinero con vosotros, siempre me peláis: Ez dot atzera be zuekaz dirurik jokatuko, aldekoagaz ixten nozue beti.
5 vb. Quitar el erizo a las castañas
urkuldu, kozkildu, irrikatu.
6 vb. prnl. Caerse el pelo, las plumas o la piel
joan, jausi, erori, uldu, soildu, bipildu, tanatu; ref. sólo al pelo burusoildu, galbartu/garbaldu, karsoildu; disminuirse mehaztu, murri(z)tu/murriztu.
Cuando llegó a los cuarenta, empezó a pelarse: Berrogeta hamar urte egin ebazanean, ulea mehazten hasi jakon; berrogeita hamar urte bete zituenean, burusoiltzen hasi zen.
La gallina se ha pelado: Uldu egin da oiloa.
Como no te des crema, te vas a pelar: Azala jausi egingo jatzu, kremea emoten ez badozu.