Argazkia: Labayru Fundazioa
ir + [ger.] Es
1 loc.
-t(z)en joan | ibili | ari izan, [part.]-az/-(e)z joan, [part.]-az--[= part.]-az/[part.]-(e)z--[= part.]-(e)z joan | ibili.
Va desapareciendo: Desagertuz doa; desagertzen ari da.
La gente aún va llegando: Jentea etorriaz-etorriaz dabil hondino. (bizk)
ir Es
1 vb. Asistir o acudir
joan, etorri, izan, bertaratu, ikusi (clás.), ibili (frecuentar).
2 vb. Actuar o desenvolverse
ibili, -(r)i joan, konpondu, moldatu.
El verbo joan se utiliza en su forma sintética.
¿Qué tal vas en los estudios?: Zelan zabilz ikasketetan?; zelan joatzuz ikasketak?
3 vb. Funcionar
ibili, joan, funtzionau/funtzionatu.
El reloj va adelantado: Erlojua aurreratuta dabil.
4 vb. Agradar
-(r)i gustau/gustatu, gogoko | gustuko | laket | atsegin izan.
No me va cantar en público: Ez jat gustetan jentearen aurrean kantetea.
5 vb. Vestir o llevar
erabili, ibili, jantzi.
Siempre va con pantalón: Beti ibilten ditu prakak.
6 vb. Estar o hallarse
El cuadro va junto al florero: Koadrua lorontziaren ondoan da.
7 vb. Corresponder
(batera) joan | izan, -(r)i egokitu.
Esto va con eso: Hau horregaz da.
Esta sábana va con ese edredón: Izara hau lonbardi horregaz doa.
8 vb. Sentar bien
-(r)i ondo emon/-(r)i ongi eman, ondo euki/ongi eduki; mal -(r)i txarto | gaizki emon/eman, txarto | gaizki euki/eduki.
Ese vestido te va bien: Jantzi horrek ondo emoten deutsu.
9 vb. Existir una diferencia
aldea | diferentzia | tartea egon (tb. con izan).
esr De lo dicho a lo hecho, va un buen trecho: Esatetik egitera alde ederra dago.
10 vb. Apostar en juegos
[jokatu | apustu egin | ...] baietz | ezetz, jokatu, apustu | trabes | posturea/postura | tema/dema egin.
Va un euro a que lo hago antes que tú: Euro bat baietz zuk baino lehenago egin.
¡Cuánto va a que gana Mikel!: Zenbat jokatu Mikelek irabazi baietz!
11 vb. Ref. a caminos, llevar
bidea izan, joan, eroan/eraman.
Este camino va a nuestra casa: Hau gure etxerako bidea da.
12 vb. Extenderse en el tiempo o en el espacio, desde un punto a otro
izan, joan, zabaldu, hedatu.
Esta mesa va de la puerta a la ventana: Mahai hau atetik leihorainokoa da.
Lo más importante de todo el libro va de la mitad hasta el final: Liburuko atalik garrantzitsuena erdialdetik bukaerara hedatzen da.
13 vb. prnl. Abandonar un lugar o marcharse
joan, urten/irten (salir), alde | ospa egin, itxi/utzi (dejar).
Se enfadó con el organista y se fue del coro: Organo-joleagaz musturtu eta korutik joan zan.
Me fui de aquel pueblo porque estaba harta: Herri hatatik alde egin neban, kokoteraino nengoan eta.
14 vb. prnl. Desaparecer o borrarse
desagertu, ezabatu, kendu, joan.
La mancha de café no se va tan fácilmente: Kafeak ixten dauen mantxea ez da hain arin kentzekoa.
15 vb. prnl. Morirse
joan, hil, zendu.
16 vb. prnl. Gastarse o consumirse
bota, joan, gastau/gastatu, garbitu, xahutu, eralgi; fig urtu, jan, irazi.
La paga que le dan los padres se le va en una semana: Gurasoek ematen dioten hileroko diru-saria aste batean xahutu du horrek.
17 vb. prnl. Derramarse o escaparse
joan, urten/irten, galdu, eskapau/eskapatu, ga(i)nez(ka)/gainez(ka) egin (desbordarse).
Cerró mal el tapón y se fue todo el jabón por la fregadera: Tapoia txarto zarratu eban eta jaboi guztia harritik behera joan zan.
18 vb. prnl. Olvidarse
ahaztu, ahantzi, atzendu, -(r)i burutik joan.
Sé que tenía que llamarte pero se me ha ido: Badakit deitu behar neutsuna baina ahaztu egin jat.
19 vb. prnl. (col.) No poder controlar
kontrolau/kontrolatu ezin, esku artetik iges/ihes egin (irse de las manos).
Con los alumnos de hoy en día, el control de la clase se te va: Gaur egungo ikasleakaz klaseko aginteak esku artetik iges egiten deutsu.
20 vb. prnl. (col.) Ventosear
uzkerra/puzkerra bota, uzker/puzker | putz egin.
21 vb., vb. prnl. Dirigirse a un lugar
joan, jo, zuzendu, abiau/abiatu, izan, -ratu.
No fuimos tarde a casa: Etxera berandu barik joan ginan; ez ginen berandu etxeratu.
¿Adónde habéis ido?: Nora izan zarie?
Cuando vayáis a casa de la prima, avisadme de antemano: Lehengusinearenera zoazenean, aurretiaz esan eidazue.