Argazkia: Labayru Fundazioa
pegar Es
1 vb. Unir por medio de un cosido
Pega la manga al vestido: Josi iezaiozu jantziari mahuka. (bat)
2 vb. Acercar o arrimar
[-(r)en] kontra ipini | jarri.
Pega las sillas a la pared: Jarri eizuz aulkiak hormearen kontra. (bizk)
3 vb. Golpear o dar bofetadas
En lenguaje infantil: tas-tas | tale-tale | tata | tete | txatxi egin, txa emon.
Le pegó con el balón en la cara sin darse cuenta: Baloiagaz arpegian jo eban konturatu barik. (bizk)
sin apalizar
4 vb. (col.) Producir o realizar
Empezó a pegar gritos de socorro: Oihuak ematen hasi zen laguntza eske. (bat)
5 vb. (col.) Armonizar
ondo emon/eman, [-(r)i] ondo etorri, egoki(a) izan, ongi eman.
Esta camisa no pega con la chaqueta: Alkondara hau ez jatorko ondo jakeari. (bizk)
6 vb. Estar muy próximo
jo, joten/jotzen egon, -(r)en ondo-ondoan | albo-alboan egon, oso hur | hurbil | paraje egon; estar adyacente -(r)i dautsala egon, -(r)en kontra egon.
Su casa pegaba con la pared del colegio: Haren etxea eskolako hormeari dautsala egoan; eskolako hormearen kontra egoan haren etxea. (bizk)
7 vb. prnl. Ref. a guisos, adherirse
8 vb. prnl. (col.) Ref. a personas, unirse a otra
atzetik | inguruan ibili, batu, etorri.
Siempre se me pega este tío: Mutil hau beti dabil neure inguruan; hori mutilori beti etorten jat. (bizk)
9 vb. prnl. Grabarse con facilidad en la memoria
-(r)i buruan sartu.
Se me ha pegado esa canción: Buruan sartu jat hori kantaori. (bizk)
10 vb., vb. prnl. Unir mediante una sustancia
[-(r)i] erantsi | eutsi | itsatsi | lotu | atxiki | eratxiki | inkau/inkatu | iratsi, lekedatu (con pegamento).
Este esparadrapo no pega: Esparatrapu honek ez du itsasten. (bat)
Cuando puedas, limpia el suelo porque con esta suciedad se me pegan hasta las zapatillas: Ahal dozunean, garbitu eizu lurra, dauen ugerragaz zapatilak be inkau egiten jataz eta. (bizk)
11 vb., vb. prnl. (col.) Contagiar
kutsatu, erantsi, izurritu, kozatu, zikindu (ref. a enfermedades venéreas); // sólo [vb.] -(r)i nahastau/nahastatu, -(r)i inkau/inkatu, erantsi; sólo [vb. prnl.] -(r)i oratu.
Se me ha pegado el acento de allí: Hango azentua inkau jat. (bizk)
Le pegó el sarampión el día antes de su boda: Ezkondu aurreko egunean elgorria nahastau eutsan. (bizk)
Se le ha pegado la enfermedad que tiene su hermano: Nebearen gaixoa oratu jako. (bizk)