Argazkia: Labayru Fundazioa
emon (bizk) eman (bat) Eu
1 ad. trink., ad. dau
Sarritan -(r)i osagarriagaz.
Emon egiozu ostikada bat, ea alde egiten dauen.
Barreak emon deutso isiltasunaren erdian.
Briskan zeu zara emoten oraingoan.
Jakin badaki, neuk emon deutsat errekadua eta.
Odola be emongo leuskizu hak, eskatu ezkero.
esr Aramaio, dauenak ez lemaio. (RS 284) (Itzulp. A Aramaio, quien la tiene no la daría)
2 ad. dau
Horrek kanpotarra emoten dau.
Ez dau emoten hainbeste urte: No aparenta tantos años.
Jantzi barriagaz gazteago emoten dozu: El vestido nuevo te hace más joven.
sin irudi
3 ad. dau
ceder, dar de sí. Ref. a ropa, telas, etc.
Nire jerse gorriak emon egin dau garbitukeran.
Erosi nituanean estu neukazan oinetakook, baina orain ondo emonda dagoz ba!
4 ad. dau
pasar, dedicar, emplear tiempo.
Zenbat ordu emon dozu behar horretan?
Ordu bi emon dodaz gaurko eskulana egiten.
Egunaren orduak ezin emonda nago ospitalean.
sin egin, eroan (bizk)/eraman (bat), jardun, igaro
5 ad. deutso
entregarse a, echarse a, ponerse a. Ref. al inicio de una acción.
Negarrari emon deutso.
Barreari emon deutso.
Ihesari emon eutsien.
Arinari emon deiogun.
Edanari emon eutsan.
sin hasi
6 ad. dau
Emon daigun ez zarela zu lapurra, zein da orduan?
7 ad. dau
Noz emongo dabe pelikula hori telebisinotik?
8 ad. da, ad. dau
poner. Ref. al tiempo atmosférico.
Eguraldi txarrak emonda, etxera doa jentea.
Edurrak bidean emon eustan.
9 ad. dau
Aurrean -tzat osagarria dauela.
Nire beharra ontzat emon ez badabe be, ni neu pozik nago.
sin hartu, jo, euki (bizk)/eduki (bat), eretxi (bizk)/iritzi (bat), etsi
10 ad. dau
estar orientado, estar en dirección a.
Etxeak kalera emoten dauenez, zarata handia egoten da.
Honek etxeonek afruntura emoten dau.
11 ad. dau
Dendea itxi egin beharko dogu, ez dau-eta gatzetakorik bere emoten.
12 ad. dau
sentar, quedar. Frec. ref. a la ropa.
ondo, ederto, txarto... lako adberbioakaz.
Jantzi horren aldean honek ondo emoten deutsu.
Horrek koloreorrek ez dau bape ondo emoten beste honegaz.
Baltzak txarto emoten deutso arpegira: El negro no le sienta bien.
13 ad. dau
ser apropiado, encajar.
ondo, polito, txarto, motz... lako adberbioakaz.
Jentearen aurrean holan berba egiteak motz emoten dau.
14 iz.
donativo, lo que se da, lo dado.
Emon eskas honegaz zer egin leiteke?
esr Esana bat, emona bi; esanagaz konformau hadi.
15 iz.
multitud, gran cantidad.
sin pilo (bizk)/pila (bat)
16 ad. dau
darse a.
Aurrean -ra osagarria dauela.
Beharretik bota eben igaz eta ordurik hona bizimodu txarrera emonda dago: El año pasado le echaron del trabajo y desde entonces se ha dado a la mala vida.
Baina, baina, zertara emon deutso gizon horreri aspaldian?
17 ad. lok., ad. deutso
comenzar a.
-(r)i osagarriagaz.
sin ekin, heldu
18 ad. dau
Euskeraz emon eustazan ingelesezko adibideak.
19 ad. dau
tener el aspecto físico de, parecerse a.
Aurrean -ra osagarria dauela.
Aitatara emon dabe seme biak.
Arpegia behintzat amamarena dauka, amamagana emon dau.
20 ad. dau
Sarritan -(r)i edo -ra osagarriagaz.
Zanbedarrak, zanak eskuari emonda, lepoa beherantza dala, ipini eustazan zantiratua egin eustanak.
21 ad. dau Kirol.
pasar, entregar, hacer un pase.